Mediators federatie Nederland

Onderhandelwijzer is van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse federatie Nederland en voor 11 uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van MfN-leden.

Het betreft PE punten in Categorie 1.