Nederlandse Orde van Advocaten

Onderhandelwijzer is van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Advocaten en voor x uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOVA-leden.