Wie zijn we?

Wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in het optimaliseren van onderhandelingen en dat komt elke dag opnieuw van pas.

Iedereen onderhandelt (on)bewust vele malen op een dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Wie brengt de kinderen weg, welke collega gaat wat doen, de belangrijke afspraak met een potentële klant, hoe laat gaan we lunchen, de bespreking met colleg’s over het nieuwe project, wie ruimt de vaatwasser uit tot: wie doet het licht uit?

Wie goed kan onderhandelen, regisseert het onderhandelproces en heeft de juiste informatie om tot de beste keuze voor zichzelf te komen. Zo komt u tot een deal die tot een win-win situatie leidt of besluit u om geen deal te maken omdat dit soms beter is dan wel een deal.

Onderhandelwijzer heeft een nieuwe onderhandelmethode ontwikkeld die onder andere is gebaseerd op de “Harvard onderhandelmethode”. Graag delen wij onze kennis en expertise met klanten om zo tot een betere wereld te komen.